Garancia

48 ÓRÁS
CSEREGARANCIA

48 órán belül a telepítő rendelkezésére bocsátjuk új inverterét garanciajegy ellenében!

A rendszer leállási idejének minimalizálása érdekében regionális raktárral rendelkezünk, eredeti gyári alkatrészekkel és minden típusú Sungrow inverterrel teljesen feltöltve, hogy a lehető legrövidebb időn belül a telepítők rendelkezésére álljanak a cserekészülékek.

Jótállási feltételek

A jótállási idő a vásárlás napjától számított 10 év.

A jótállási időn belül, amennyiben a helyszíni hibaelhárítás nem lehetséges, cégünk a bejelentéstől számított 48 órán belül cserekészüléket bocsát rendelkezésre a telepítést végző szakember részére.

A vásárló jótállási igényét a vásárláskor szabályosan kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállási jegyen történő javítás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegyet érvényteleníti.

A jótállási kötelezettség az alább felsorolt esetekben azonnal megszűnik:

  1. A kezelési leírásban foglaltak be nem tartásából vagy egyéb szakszerűtlen kezelésből, használatból eredő mechanikus, elektronikus meghibásodások esetén.
  2. Illetéktelen személyek által végzett javítás, beállítási kísérlet, módosítási kísérlet esetén.
  3. Nem az előírtnak megfelelő működési környezet esetén, úgymint túlhűtés, túlfűtés, elektromos hálózati hibák, átmeneti rendellenességek.
  4. Elemi kár, balesetek okozta hibák, károk esetén.
  5. Helytelen szállításból, anyag-mozgatásból származó károk esetén.
  6. Mechanikus sérülések esetén, ha átvételkor erre a vásárló nem hívta fel az eladó figyelmét.
  7. Olvashatatlan gyári/széria szám esetén.
  8. Nem a berendezéshez tartozó jótállási jegy esetén.


Tájékoztatás: 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

  1. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.

(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.

(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

KAPCSOLAT

Írjon nekünk üzenetet, hamarosan válaszolunk!

A Sungrow termékek forgalmazója Magyarországon:

VERTESZ Elektronika Kft.
Cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 169.

A Sungrow termékek importőre:

Solaris EPC Kft.
Cím: 1082 Budapest, Corvin sétány 2/C. IV.5.

E-mail: info@sungrowpower.hu